FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020, 10.03.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
16.03.2017
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.03.2017
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Davacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Unilever San.ve Tic. A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
500.000 EURO (Kur 2,33 TL)
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,63
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
21.09.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
Duruşmanın ertelenmesine karar verildi
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
30.09.2021
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
500.000 EURO
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

10.03.2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan duyurulan Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 21.09.2021 tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmıştır.

Dosyanın gelecek celsesi 30.09.2021 tarihinde görülecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır

Kamuoyuna duyurlur

 

Kredi Hesaplama