FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye artırımı Tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
BANKA KODU
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
6.225.000
31.125.000,000
500,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
Nâma
A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018
0,315
0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
43.775.000
218.875.000,000
500,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
Hamiline
B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026
4.415.611,995
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
50.000.000
250.000.000,000
500,00000
4.415.612,310
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
YOKTUR
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
08.07.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
MAdde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
19.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi
01.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
12.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
09.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
23.09.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,-TL. olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.09.2021 tarihinde tescil olup, 23.09.2021 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.

23.09.2020 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DENGE_ESAS_SÖZLEŞME_TADİLİ.pdf
EK: 2
Spk izin yazısı.pdf
EK: 3
DENGE Spk onaylı tadil Metni.pdf
EK: 4
23 09 2021 10415 TTSG.pdf