FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi
26.03.2021
Fonun Tasfiye Tarihi
26.03.2031
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. İştirak payı karşılığında fona katılan yatırımcılar, Kurucu?nun belirleyeceği dönemlerde ödenmek üzere eşzamanlı olarak kaynak taahhüdünde bulunurlar. İlk Kapanış?tan sonra tasfiye döneminin başına kadar yeni yatırımcılar ancak yatırım komitesinin onayı ile fona katılabilirler. İlk Kapanış sonrası Fon?a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak payı karşılığı alım talimatı verilmesi durumunda, Fon?un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında, Yatırım Komitesi kararı ile, denkleştirme yapılabilir. Denkleştirmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Fona yeni yatırımcı alınmasına ilişkin esaslara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Ayrıca yatırımcılar, İlk Kapanış?tan itibaren tasfiye dönemine kadar ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1500,000 TL+BSMV Yönetim ücreti her yıl TÜFE endeksli olarak artırılır
0
Bulunmamaktadır
0
Bulunmamaktadır
0
Performans ücreti alınmayacaktır.

Kredi Hesaplama