FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 9., 10. 14. 15. 18. 19. ve 23. maddelerinin tadili için Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") 14.10.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bakanlık'ın 20.10.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadil metnimiz, işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.

  

 

  

EK– Ticaret Bakanlığı'nın 20.10.2021 tarihli ve  E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni

Kredi Hesaplama