FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 20.08.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirketimizle Canada Inc. firmasıyla işbirliği yapılması amacıyla merkez adresi Abbey House, 25 Clarendon Road, Redhill RH 1QZ, England adresinde faaliyet gösteren Nectars Limited şirketi ile Consulting&Scouting Anlaşması imzalanmış olup Kendall+Kylie firması ile nihai bir sözleşme imzalanmasına kadar,  SPK'nın II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6'ıncı madde kapsamında; söz konusu anlaşmanın kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.
 
Şirketimiz Marka Yatırım Holding ile Kendall+ Kylie markalarının yetkilisi Canada Inc. firması arasında Kendall+ Kylie markalı ürünlerinin şirketimizin Türkiye'de  yetkilisi olacağı  üretim ve distribütörlük anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalarda Canada Inc. Şirketi adına Kendall+Kylie markalı ürünlerinin şirketimize distribütörlüğünün, üretim ,dağıtım  ve satım  haklarının verilmesi   hususları yer almaktadır. 
 
Canada Inc. Firması ile nihai anlaşma imzalanmış olması nedeniyle, SPK'nın II.15.1 sayılı tebliğinin 6'ıncı maddesi kapsamında işbu özel durum açıklaması yatırımcılarımıza duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama