FİNANS

Özet Bilgi
Şirket paylarının geri alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
13.500.000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, başta yaşanmakta olan pandemi olmak üzere küresel ölçekteki gelişmelerin ülkemiz sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketimizin borsada oluşan fiyatının Şirketimizin idari ve mali performansını adil olarak yansıtmadığı değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli ilke kararları kapsamında;

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlamasına,

-Geri alıma konu olabilecek pay sayısının Şirket sermayesine oranının azami %1,86, nominal pay miktarının her biri bir TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 13.500.000 TL olmasına,

-Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.Kredi Hesaplama