FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

"Şirketimiz ortaklarından Sn. Ahmet Erdoğan, Sn. Fatih Erdoğan ve Sn. Mehmet Erdoğan aşağıda sırasıyla detayları verilen pay senetlerinin satışa hazır olacak şekilde kayıt altına alınması için gerekli başvuruları yapmışlardır.

  

 

  

Söz konusu ortaklarımıza ait pay senetleri, satışa hazır şekilde kayıt altına alınması sonrası izahnamede de belirtildiği üzere halka arz fiyatının altında olmayacak şekilde satışa konu olabilecektir.

  

 

  

Sn. Ahmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi  kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.600.430 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: %17,78, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  %2,47

  

 

  

Sn. Mehmet  Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08 , satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  % 2,47

  

 

  

Sn. Fatih  Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  % 2,47

  

 

  

Kamuoyuna duyurulur."

Kredi Hesaplama