FİNANS

Özet Bilgi
İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.10.2021
Bölünme Yöntemi
İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı
-
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu
-
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu
Hava Kargo Taşımacılığı ve ana sözleşmesinde belirtilen diğer konular
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
3.231.901.893,86
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL)
1.380.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.380.000.000
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5
1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012
0,01
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
12.10.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
18.11.2021
Ek Açıklamalar

Ortaklığımıza ait kargo biriminin "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni'nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Ortaklığımız internet sitesinde kamuya duyurulması gereken belgeler ekte yeralmaktadır. Tebliğ'in 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgilerinize sunarız.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Duyuru-metni-spk-onayli_19_11_2021.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
1.rekabet-kurumu-zni-alinmadigina-liskin-beyan.pdf - Duyuru Metni
EK: 3
3.thy-a_o-sot-raporu.pdf - Duyuru Metni
EK: 4
2.shgm-kismi-bolunme-zni.pdf - Duyuru Metni
EK: 5
4.thy-a_o-kism-bolunme-ymm-raporu-30_06_2021.pdf - Duyuru Metni

Kredi Hesaplama