FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYE
İnternet Adresi
www.miateknoloji.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@miateknoloji.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYE
+90 444 46 42 +90 850 440 46 42
+90 312 484 37 73
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
İhsan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi
16.08.2006
+90 444 46 42 +90 850 440 46 42
ihsan.unal@miateknoloji.com
-
-
Murat KEDİCİ
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
22.11.2021
+90 444 46 42/187- +90 850 440 46 42/187
murat.kedici@miateknoloji.com
Düzey 3
909814
Arzu ŞAHDALAMAN GÜL
Mali Müşavir
21.12.2020
+90 444 46 42 +90 850 440 46 42
arzu.gul@miateknoloji.com
-
-
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

1. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,

2. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,

3. Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,

4. nternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak,

5. Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,

6. Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,

7. Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.

8. Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanınım ve teknik desteğini sağlamak,

9. Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.

10. Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

11. Her türlü güvenlik sistemi tasarımını yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.

Şirketin Süresi
Sınırsız
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
22.11.2021
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
ANA PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN
8.670.000,00
TRY
22,8157
Mehmet Cengiz BAĞMANCI
8.415.000,00
TRY
22,1447
İhsan ÜNAL
8.415.000,00
TRY
22,1447
DİĞER
12.500.000,00
TRY
32,8949
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
5000000
TRY
13,1578
İMTİYAZLI
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
33000000
TRY
86,8421
İMTİYAZSIZ
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ GÖKHAN BELTEKİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgisayar Mühendisi
09.10.2017
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Yoktur
Hayır
22.8157
A - B
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET CENGİZ BAĞMANCI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgisayar Mühendisi
09.10.2017
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Yoktur
Hayır
22.1447
A - B
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İHSAN ÜNAL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bilgisayar Mühendisi
09.10.2017
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yoktur
Hayır
22.1447
A - B
Bağımsız Üye Değil
Yoktur
ÖZGÜR ÇİVİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
11.08.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Astaldi-Türkerler J.V.-Genel Müdür
0
Yoktur
Bağımsız Üye
Hayır
Riski Erken Saptanması Komitesi-Başkan; Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
ALİ YAZICI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
11.08.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Atılım Üniversitesi-Öğretim Üyesi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye
Hayır
Denetim Komitesi-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye

Kredi Hesaplama