FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Sarphan Finanspark
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
24.11.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

"İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile İlgili "Sarphan Finanspark" projesi kapsamında yer alan 186 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama