FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Sayın Abidin GÜLMÜŞ, Şirketimizin kuruluşundan bugüne bu görevleri bir arada yürütmekte olup, ilaç ve sağlık ürünleri  sektöründe 35 yılı aşkın deneyime sahiptir. Aynı zamanda, Şirketimizin kurucusu olan Sayın Gülmüş'ün sektörel bilgi birikimi ve tecrübeleri hem hızlı karar alma hem de alınan kararların hızlı bir şekilde icrası konularında Şirketimize önemli avantaj ve katkı sağlamakta, böylece etkin ve verimli bir yönetim ortaya çıkmaktadır. Açıklanan bu nedenlerle, Sayın Gülmüş bu görevleri birlikte yürütmektedir.

Kredi Hesaplama