FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile Denizbank A.Ş. arasında imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında bahse konu bankadan şirketimiz kredi kullanmaktadır.

Bahse konu kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılmış olan nakdi ve gayrinakdi kredilerden kaynaklanan toplam 75.480.605,36 TL, 2.094.075,56 USD, 758.569,22 AED ve 2.974 EUR ve teminat mektuplarından kaynaklı toplam 8.854.337 TL, 85.682.169,37 USD ve 366.182,12 EUR gayrinakdi kredimiz mevcutken, tarafımıza herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın kredilerin anılan banka tarafından 19.01.2022 tarihi itibariyle kat edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Kredilerin teminatı olarak gayrimenkul ipotekleri bulunmaktadır.

Ayrıca borçlarımızın teminatı olarak Denizbank A.Ş. ye verilmiş olan kambiyo senedi nedeniyle 15.000.000 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi kararı alınmıştır.

Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Kredi Hesaplama