FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenderOfferInformationFormAbstract|
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021, 09.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.
oda_TenderOfferPriceTry|
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
7,40111 TL
oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_BeginningDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
28/01/2022
oda_StartingTimeOfTenderOffer|
Başlangıç Saati
10.00
oda_EndingDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
10/02/2022
oda_EndingTimeOfTenderOffer|
Bitiş Saati
17.00
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Hâkim ortağımız Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

Onaylanmış Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Kesinleşen Pay Alım Teklifi Fiyatı ve Pay Alım Teklifi Tarihleri 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Hürriyet") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Demirören Medya") tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 06.01.2022 tarih ve 1/23 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu 24.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Bu çerçevede Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.

Fiili pay alım teklifi süresi on (10) iş günüdür. Pay alım teklifi süreci 28 Ocak 2022 Cuma günü başlayıp, 10 Şubat 2022 Perşembe günü sona erecektir.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Hürriyet payı için, 0,54316 ABD Doları üzerinden pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devir tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak Türk Lirası karşılığı hesaplanmış ve fiili pay alım teklifinin gerçekleştirilmesi gereken son tarih olan 20.09.2021 tarihinden itibaren, bu süreyi aşan her gün için, yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanan faiz tutarının, pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle 7,40111 TL olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 06.01.2022 tarihli kararına istinaden, 16.8.2018 tarihi itibariyle Hürriyet'te pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibariyle (28.01.2022) portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmı pay alım teklifine konu edilebilecektir.

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.hurriyetkurumsal.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.  

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Kredi Hesaplama