FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.

28 Şubat 2022 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar 
Negatif-1.029.518.020
28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon
Pozitif2.821.065.410
28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla özkaynaklar
Pozitif1.791.547.390
Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama