FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul kararlarının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
12.04.2022
Genel Kurul Tarihi
11.05.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Denetçi raporlarının okunması.
3 - Finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülüp onaylanması
13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Mektubu ve ekler normal 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Genel Kurul'u bugün gerçekleştirilmiştir. KAtılımcılara teşekkür ederiz. Toplantı tutanağı ve Katılımcı listesi ekte sunulmuştur.


Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul sonuçları 20 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Mayıs 2022 tarihli 10581 sayılı Ticaret gazetesinin 697. sayfasında yayınlanmıştır.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama