FİNANS

Özet Bilgi
Birleşme Sözleşmesinin Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.02.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5
662.000.000
0
0
662.000.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
662.000.000 TL
0 TL
0 TL
662.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.04.2022
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (Besler) sermayesini temsil eden payların tamamını satın almasıyla başlayan süreçle birlikte gerek organizasyonel yalınlaşmada gerekse operasyonel alanlarda şirket verimliliğine yansıması beklenen sinerjilerin planlanan olgunluğa ulaşması sonucunda, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Besler ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.

Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve sözleşmenin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararları ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Kerevitaş Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Besler Yönetim Kurul Kararı.pdf - Diğer
EK: 3
Kerevitaş Yönetim Kurul Kararı.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama