FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026
Peşin
0,7152982
71,52982
10
0,6437683
64,37683
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034
Peşin
0,7152982
71,52982
10
0,6437683
64,37683
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042
Peşin
0,7152982
71,52982
10
0,6437683
64,37683
D Grubu, PKART, TREPKRT00018
Peşin
0,7152982
71,52982
10
0,6437683
64,37683
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
17.10.2022
17.10.2022
19.10.2022
18.10.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042
0
0
D Grubu, PKART, TREPKRT00018
0
0
Ek Açıklamalar

· İlgili dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre vergi sonrası net karın 18.561.264 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 20.238.793 TL olduğuna,

· 2021 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına,

· SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, kar dağıtımına esas olarak belirlenmesine,

· TTK'nunun ilgili hükmü gereği, yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında 1.011.939,65 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

· Dönem içinde yapılan 1.342 TL'lik bağışın dikkate alınarak, kar dağıtım matrahının 17.550.666,40 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. Temettü ayrılmasına,

· Kalan tutar üzerinden 12.762.901,02 TL 2. Temettü ve 1.276.290,10 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

· Toplam olarak hesaplanan brüt 16.273.034,29 TL nakdi temettünün ortaklara 17 Ekim 2022 tarihinde ödenmesine ( A,B,C,D grubu paylar için hisse başı brüt 0,7152982 TL , %71,53. A, B, C, D grubu paylar için %10 stopaj uygulanmasına )

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
22.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.501.075,69
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
25.019.519,32
27.644.021,24
4. Vergiler ( - )
6.458.255,27
7.405.228,16
5. Net Dönem Kârı
18.561.264,05
20.238.793,08
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.011.939,65
1.011.939,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
17.549.324,4
19.226.853,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
17.549.324,4
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.342
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
17.550.666,4
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.510.133,28
0
* Nakit
3.510.133,28
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
12.762.901,02
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.276.290,1
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.435.281,62
0
8,18
0,6437684
64,37684
B Grubu
1.318.115,78
0
7,51
0,6437684
64,37684
C Grubu
175.748,77
0
1
0,6437684
64,37684
D Grubu
11.716.584,69
0
66,76
0,6437684
64,37684
TOPLAM
14.645.730,87
0
83,45
0,6437684
64,37684
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

Kredi Hesaplama