FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında; 

Sn Semih Abidin ÖZMEN'in "Yönetim Kurulu Başkanlığına", Sn. Burkhard BECKER'in  "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına", Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın "Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine"

Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO'nun, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Semih Abidin ÖZMEN ve Sn. Burkhard BECKER'in atanmalarına;

          

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama