FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Fabrika binasının Halkbank ile yapılan 14.500.000 TL üzerinden yapılan Vefa Sözleşmesi kapsamında görüşmeler ile ilgili bedelin yarısının peşin istenmesinden dolayı sonuca ulaştırılamamıştır. Bu antlaşmanın gerçekleşmesine dönük yatırımcı Orkun Arslan tarafından 1.000.000 TL bedel ödenmesine rağmen Halkbank 4 yıl önceden yapmış olduğu icra takibini sonlandırarak ilgili taşınmazı icra yolu satışa koymuş, icrada 18.960.000 TL üzerinden finalize edilmiştir. Şirketin toplam Halkbanka'sına olan borcuna istinaden ana paranın  8.700.000 TL'den 14.500.000 TL'ye nasıl çıktığının tespitine dönük dava çalışmaları başlatılmıştır. Buna ilaveten ilgili icra satışının itirazına dönük ihale katılım şartlarının yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Isparta İcra Hukuk Mahkemesi Esas No : 2022/320 numarası ile ihale iptal davası açılmıştır.

  

Şirketin toplam borcu Halkbank 14.500.000 TL üzerinden hesaplandığı takdirde bile toplam 16.500.000 TL olup, ilgili satışa itiraz edilmese bile bu satışın tüm borçları kapatabileceği de reel bir durumdur.

  

Şirketimiz yıl sonu mevcut faaliyet konuları çerçevesinde Borsa İstanbul Kriterlerinde faaliyetlerini arttırarak devam etmektedir. Dönem arası finansallarda iş bu faaliyetlerin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kredi Hesaplama