FİNANS

Özet Bilgi
Yurtiçinde yeşil borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi
22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
15.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Borçlanma Senedi, Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Şirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, yeşil finansman bonosu ve/veya yeşil tahvil yapısında borçlanma aracı ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılması kararlaştırmıştır. Bu karar gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. Bu açıklamada sözü edilen borçlanma aracı ihracına ilişkin 22.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararının alındığı dönemde farklı finansman alternatiflerinin de değerlendirilmekte olduğu ve daha uygun koşullar oluşuncaya kadar olası bir ihracın ötelenmesi ihtimalinin bulunduğu dikkate alınarak, konu ile ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, anılan tarihte Yönetim Kurulu kararı hakkında Şirketimizce bir açıklama yapılmayıp SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kredi Hesaplama