FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İştiraklerimiz;

    -% 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 25.250.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022 tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 265.996.000 TL artırılarak 291.246.000 TL'ye çıkarılmıştır.

    -% 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ'nin 67.100.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022 tarihinde yapılan genel kurulunda alınmış kararla 443.050.000 TL artırılarak 510.150.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Her iki şirkette de tamamı iç kaynaklardan karşılanarak gerçekleştirilen ve şirketimizin iştirak payı oranlarının aynı kaldığı sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir.

Kredi Hesaplama