FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul tarafından 20/06/2022 tarihinde Pazar geçişi başvurumuzla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya  istinaden şirketimiz tarafından 21.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak bildirimi yapılan Yönetim Kurulu kararında şirket borçlarının 15/08/2022 tarihine kadar ödenerek akabinde gecikmeksizin pazar değişikliği için tekrar başvuru yapacağımız  belirtilmiş, ancak 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul tarafından şirketimize iletilen yazıda belirtildiği şekli ile Kotasyon Yönergesi'nin 36/4. maddesinde, kabul edilmeyen pazar değişikliği başvurularında karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamayacağı hükmü yer almakta olduğundan,söz konusu hüküm kapsamında pazar değişikliği için en erken 20/06/2023 tarihinden itibaren başvuru yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.Pazar değişikliği için Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartlar dahilinde 20/06/2023 tarihinden itibaren yeniden başvuru yapılacaktır..

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine  saygılarımızla  arz ederiz.

Kredi Hesaplama