FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurucusu  olduğumuz  Azimut   Portföy   Serbest   Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut   Portföy    19.0  Serbest (Döviz ) Fon  " nun  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   28.06.2022    tarih   ve    E-12233903-305.01.01 – 23347  sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .

  

Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.      

  

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama