FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
QATAR ARMED FORCES /Al Mana Galleria
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi Bir Önemli Koşul Bulunmamaktadır.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz,  Uluslararası genişleme hedeflerinin önemli bir kolu olan Körfez ülkelerinden Katar'da, yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Doha merkezli Katar'ın en önde gelen Mimarlık şirketlerinden biri olan Al Mana Galleria ile askeri istihbarat üssü projesi olan Qatar Army Signal Corps.(Katar Silahlı Kuvvetleri Muharebe Birliği)  adlı proje için sözleşme imzalamıştır.

*1.810.000 Dolar kontrat büyüklüğü olan mobilya tasarım projemizin süresi 246 gün olup, üretimin 2023 Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.

*Projenin avans ödemesi olarak ise; 900.000 USD önümüzdeki günlerde alınacaktır

*Bölgesel olarak son 3 yıldır hızlanan savunma sanayi projeleri açısından, Al Mana Galleria işbirliği ile beraber başlanan  bu projenin savunma sektöründe büyümemizde önemli bir referans olması beklenmektedir.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.

Kredi Hesaplama