FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
AGHOL, CANTE, EUREN, ISSEN, MANAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL
1
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
E
ENİS ULUSOY
55.000,000
CANTE
2
ÇAN2 TERMİK A.Ş
E
BERK ERBEY
9.000,000
CANTE
3
ÇAN2 TERMİK A.Ş
E
MUHAMMED YARIZ
62.000,000
CANTE
4
ÇAN2 TERMİK A.Ş
E
SERHAT GÜVEN
28.033,000
EUREN
5
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
BERK ERBEY
18.800,000
ISSEN
6
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş
E
ORKUN SÜER
234,020
MANAS
7
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
HÜSEYİN ÇELİK
1.950.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama