FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 7 Temmuz 2022 tarihli toplantısında,

1.Şirketimiz lehine ve/veya aleyhine kiracılar, üçüncü şahıslar,  kamu kurum ve kuruluşları nezdinde açılan veya açılacak dava ve/veya icra takiplerinin vekil sıfatıyla başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile şirketimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki danışmanlık konularında Av. Murat ÖZYİĞİT'den hizmet alınmasına,

2. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Panora AVM'nin kiralama ve kiracı ilişkileri yönetimi konularında danışmanlık hizmetlerini almak üzere sektörde faaliyet gösteren Mallmark Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim A.Ş.'nden hizmet alınmasına,

3. Konuya ilişkin olarak; gerekli müzakereleri yapmak, sözleşme şartlarını belirlemek, anlaşılması halinde ilgili sözleşmeleri akdetmek ve sözleşmeler ile belgeleri müştereken imzalamak üzere şirketimizin icracı yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

 

            

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kredi Hesaplama