FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
240000
TRY
0,1
Yönetim Kurulu Seçimi
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
239760000
TRY
99,9
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama