FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MAKIM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 17.06.2022 – 18.07.2022 tarihleri arasındaki payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Kredi Hesaplama