FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetimiz Kurulumuz 22.07.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.


16.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, 22.07.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasını ve bu görev dağılımına göre yeni imza sirkülerinin oluşturulmasını kararlaştırmıştır;

  

 

  
  • Hüseyin YÜCEL                   Yönetim Kurulu Başkanı
  • Ekrem AKBEYAZ                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Fatih Mehmet AKBEYAZ    Yönetim Kurulu Üyesi
  • Fatih YÜCEL                           Yönetim Kurulu Üyesi
  • Abdullah Gökşin TEKER     Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
  • Atilla TOPAÇ                           Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kredi Hesaplama