FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Teiaş Harici Yağlı Ölçü Transformatörü İhalesi Ek Sipariş
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020/030
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2020
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/07/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
216 adet ek sipariş alınmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
25.617.200TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
21.771.620TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,19
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Söz konusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştı. Ortaklığımız, aynı ihale kapsamında, 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı için, Ek Sipariş imzalamak üzere  29/7/2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir.

  

Ek Siparişin tamamı 2022 yılı içerisinde teslim edilecek ve sonuçları finansal tablolarımıza yansıyacaktır. 

Kredi Hesaplama