FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKGRT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Aksigorta A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Aksigorta'nın 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin ve Ageas Insurance International NV (Ageas)'nin 04.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararları ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12/3 ve 25/3 maddeleri uyarınca;

i. Aksigorta'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında Şirketimize ve Ageas'a ait yeni pay alma haklarının, hak sahipliği oranına kadar, tamamen ve nakden kullanılmasına,

ii. Yeni pay alma haklarının mevcut Aksigorta hissedarları tarafından kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirketimiz ve Ageas tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek eşit oranda satın alınmasına,

karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimiz ve Ageas'ın her biri tarafından Aksigorta'ya 360 milyon TL olmak üzere toplam 720 milyon TL nakit fon girişi sağlanmış olacağı ve böylece Şirketimizin ve Ageas'ın Aksigorta sermayesindeki paylarının mevcut %36 düzeyinde korunacağı öngörülmektedir.

Kredi Hesaplama