FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
29.07.2022
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.08.2022
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Genel Kurul kararlarının bağlayıcı olmadığının tespiti
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Üzün
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
15.000 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/625 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
13/12/2022 - 10:15
oda_Decision|
Alınan Karar
-
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Mehmet Üzün vekili tarafından, Bankamız 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak Esas Sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ile 2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda kurucu intifa senetlerine yukarıda belirtilen karar doğrultusunda kar payı ödenmesine ilişkin kararların davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini de içerir dava açılmıştır.

Dava konusu edilen Genel Kurul kararları, kararların alındığı tarihteki mevzuat ile güncel mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.2.2 numaralı maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Kredi Hesaplama