FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/08/2022
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/08/2023
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/09/2021
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ arasında 10.08.2022 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları'na www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Şirket internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not

Kredi Hesaplama