FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022 - 07.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
11.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2022 - 10637
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin, 07.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 11.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 10637 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama