FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre;

  

  

  

 

  

    
 a)       Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

  

  

  

 

  

  

  

1-         Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN ' ın seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Büşra KURTULMUŞ' un seçilmesine,

  

  

  

 

  

  

  

2-         Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN , Abdurrahman YILDIRIM, Serdar ÖZDEMİR seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bilal DAĞTEKİN' in seçilmesine,

  

  

  

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine Serdar ÖZDEMİR' in seçilmesine,

  

  

  

 

  

  

  

3-         Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Büşra KURTULMUŞ, Bilal DAĞTEKİN, Abdurrahman YILDIRIM,'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Büşra KURTULMUŞ' un seçilmesine,

  

  

  

 

  

  

  

oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama