FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın revize edilmesi nedeniyle.
Karar Tarihi
21.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
1.287.954,35
34,01357
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
12.657.611,37
34,01357
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL 2021 Yılı karından, 4.054.434,28 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 18.000.000.-TL (% 43,902 oranında) artırılarak 59.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 18.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 1.662.405,01 TL kısmı A grubu nama yazılı 16.337.594,99 TL kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf

Kredi Hesaplama