FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
BMSCH, KLKIM, UTPYA, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
BMSCH
1
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
AHMET RAUF MOLLAOĞLU
1.200.000,000
BMSCH
2
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
ALİ ZONTUR
1.200.000,000
BMSCH
3
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MUSTAFA ZONTUR
1.200.000,000
KLKIM
4
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
SERKAN BARLAS
130,400
UTPYA
5
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
E
SİBEL ÇAĞLAYAN
2,000
YBTAS
6
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
ŞAHİN CEŞEN
0,280
YBTAS
7
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
ŞAHİN CEŞEN
0,466
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama