FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu bugün(14.09.2022) şirket merkezinde toplanarak, 

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 14.09.2022 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Mustafa Cihat Durmuş'un  istifasının kabulüne,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. İbrahim Haselçin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,  

Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliklerinden terkine,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Cihat Durmuş'tan boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn İbrahim Haselçin'in atanmasına, 

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,  

            

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.


Kredi Hesaplama