FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KAREL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı konumundaki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) Yönetim Kurulu'nun 23.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

  

-          Öncü GSYO bağlı ortaklığı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik) Yönetim Kurulu'nun 23.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden; Karel Elektronik sermayesinin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 402.942.765,175 Türk Lirası'na yükseltilmesinde yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına,

  

-          Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Karel Elektronik'e karşı taahhüt edilmesine,

  

-          Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Karel Elektronik faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Öncü GSYO adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası ve Şakir Yaman TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ile Ali Sinan TUNAOĞLU adına ve hesabına toplam 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere; Karel Elektronik hesaplarına intikal ettirilen toplam 140.000.000- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,

  

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama