FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarih ve 86/179 sayılı kararı tahtında, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin  (Şirketin Ünvanı), 4. Maddesinin (Şirketin Merkezi), 5. Maddesinin (Şirketin Müddeti),  6. Maddesinin (Sermaye ve Hisse Payları), 7. Maddesini (Payların İhracı), 8. Maddesinin (Payların Bölünmezliği), 9. Maddesinin (Payların Devri), 10. Maddesinin (Sermayenin  Arttırılması veya Azaltılması), 11. Maddesinin (Yönetim Kurulu), 12. Maddesinin (Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi ve Süresi), 13. Maddesinin (Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması), 14. Maddesinin (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı), 15. Maddesinin (Yönetim Kurulu Toplantıları), 16. Maddesinin (Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri), 17. Maddesinin (Yönetim Kurulunun Yönetim Yetkisini Devri), 18. Maddesinin, 19. Maddesinin, 20. Maddesinin (Üyelere Verilecek Ücret), 21. Maddesinin (Üst Yönetim), 22. Maddesinin (Genel Müdürün Görev ve Yetkileri), 23. Maddesinin (Denetçinin Seçilmesi), 24. Maddesinin (Denetçinin Görevleri), 25. Maddesinin (Genel Kurul Toplantıları), 26. Maddesinin (Toplantı Yeri), 27. Maddesinin (Toplantının Haber Verilmesi), 28. Maddesinin  (Toplantı Nisabı), 29. Maddesinin (Oy Hakkı), 30. Maddesinin (Temsil Hakkı), 31. Maddesinin, 32. Maddesinin, 33. Maddesinin, 34. Maddesinin (Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı), 35. Maddesinin, 36. Maddesinin (Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım), 37. Maddesinin (Şirket Hesapları ve Karın Tevzii Yılı), 38. Maddesinin (Karın Taksimi), 39. Maddesinin (İhtiyat Akçesi), 40. Maddesinin (Temettünün Hissedarlara Tevzii), 41. Maddesinin (Şirketin Fesih ve Tasfiyesi), 42. Maddesinin (Şirkete Ait İlanlar), 43. Maddesinin (Limited Şirketin Bütün Aktif ve Pasifi ile Devri), 44. Maddesinin (Bakanlığa Gönderilecek Mukavele) ve 45. Maddesinin (Kanuni Hükümler) tadil edilmesi için,

(i) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün temin edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

(ii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün temin edilmesini müteakiben 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi ve Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. ve 6. maddeleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin temin edilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Kredi Hesaplama