FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.

08.04.2022 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak; konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 961.722,30 TL'lik makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

15.04.2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete Madde 11 Geçici Madde 37'ye istinaden, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olması dolayısıyla ; söz konusu proje kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal tesliminde bulunacak firmaya ibraz edilmek üzere 08.11.2022 tarihli ve 587703 sayılı KDV istisna belgesi T.C. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alınmıştır.

Bu kapsamda inşaat işlerine ilişkin olarak (çatı paneli ve aksesuarı) 2.397.138,65 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

 

 

            

16.11.2022 ÖDA 2022/19

Kredi Hesaplama