FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
TOKAT ERBAA BELEDİYESİ
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
09/11/2022
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/11/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/11/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Gelir Paylaşımı Yöntemi
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

09.11.2022 tarihinde düzenlenen "Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi" işi ihalesine gelir paylaşımı yöntemi ile en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 24.11.2022 tarihinde 3 yıl süreli ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2022 tarih ve 2022/32 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama