FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6
2.000.000.000
500.000.000,000
25,00000
1,00
KLNMA, TRATKBNK91N6
Nâma
KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00040
20.141,526
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.000.000.000
500.000.000,000
25,00000
20.141,526
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
14.12.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
02.11.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
02.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Bankamızın 21.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Bankamızın 18.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2.000.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 500.000.000 TL (%25) artırılarak 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1678 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; artırılan 500.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup;

- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 2.500.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadili.pdf

Kredi Hesaplama