FİNANS

Özet Bilgi
Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.263.633.096
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.302.591.217
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4
2.263.633.096
38.958.121
1,72104
SASA, TRASASAW91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.263.633.096
38.958.121,000
1,72104
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
09.01.2023
SPK Başvuru Tarihi
19.12.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
29.12.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarihli ve 77/1869 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye artırılması işlemleri 09.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

-2022 Kasım ve Aralık ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ES Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2
AA Amendment Draft.pdf

Kredi Hesaplama