FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikası (FSC-Chain of Custody Sertification) sürdürülebilir ormancılıkta altın standart olarak kabul ediliyor.

Belge, ürünün ormandan başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtımından tüketiciye ulaşana kadar kat ettiği tüm süreçlerin kesintisiz izlenebilmesini sağlıyor. Tüketici yönünden baktığımızda FSC-CoC Sertifikası doğru ürünün doğru yollardan teslimini garanti altına alıyor. Belge ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan, kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlıyor ve kontrolsüz ürünlerle karışmadığını doğruluyor.


Halen dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC yönetim sistemini kurmak, işletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve bağımsız bir kuruluş aracılığıyla belgelendirmekten geçiyor. 


TGS A.Ş olarak FSC-CoC Sertifikası ile ihracatçı/imalatçı firmalarımızın gözetim zincirinin tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlarken çevrenin korunması konusundaki hassasiyetimizi de bir kez daha ortaya koymuş bulunuyoruz.


Saygılarımızla, 

Kredi Hesaplama