FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[A1CAP, ACP, RTALB]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiş olan esas sözleşme tadili, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin  20.01.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış ve 23.01.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama