FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu 2022 mali yılına ait genel kurul tarihi itibariyle geçerli olmak üzere istifasını bildirmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu 27.01.2023 tarihinde aldığı kararla, Şirketimize başvurmuş ve bağımsızlığını bildirmiş aday Sayın Lale Ergin'in genel kurulda aday gösterilmesine ve adaylığının değerlendirilebilmesi için SPK'ya başvuru yapılmasına karar vermiştir. SPK başvurusu 27.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kredi Hesaplama