FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III-48.1  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketi Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; portföyümüzde mevcut bulunan  her bir varlık için 2023 yıl sonunda YETKİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş'den değerleme hizmeti alınmasına ve 2023 yılı içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar içinse YETKİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş' veya GALATA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş'den  değerleme hizmeti alınmasına  toplantıya  katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Kredi Hesaplama