FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Pendik arazisi 2022 yılı değerleme raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
02/02/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen, bağlı ortaklığımız Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi  10724 Ada 2 Parsel; 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parse'de bulunan "Pendik Arazisi"nin değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilmekte ve değer artışları konsolide finansal tablolarımızda yatırım faaliyetlerinden gelirler altında gösterilmektedir.

Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarımızdaki değeri 329.738.449 TL'dir.

Pendik arazisinin 2022 yılı değerlemesi Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmış olup, hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu Şirketimize sunulmuştur. Anılan değerleme raporunda, Pendik arazisinin piyasa değeri 1.210.980.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama