FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14 maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunca 09.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34415 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiş olup, tadil metinlerinin onayı için T.C. Ticaret Bakanlığına 14.03.2023 itibariyle (bugün) başvuru yapılmıştır.  

  

Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.

Kredi Hesaplama